0934 053 058

Home / Sản Phẩm

Sản Phẩm

1. Sản phẩm Yến Sào trưng bày tại cửa hàng 

Yen-sao-khanh-hoa

Yến Sào Khánh Hòa

2. Huyết Yến – Yến Sào Doanh Nhân – 0928 3030 38

Yến huyết cao cấp

Yến huyết cao cấp

3. Yến Cam đậm nguyên tổ còn lông – 0928 3030 38

Yến Cam

4. Yến Cam Lợt nguyên tổ còn lông – 0928 3030 38

Yến Cam lợt nguyên tổ còn lông

5. Yến Cam Lợt sạch lông – 0928 3030 38

Yến Cam lợt sạch lông

6. Yến Đảo nguyên tổ còn lông – 0928 3030 38

Yến Đảo nguyên tổ còn lông

7. Yến Đảo nuôi nguyên tổ rút lông – 0928 3030 38

Yến Sào Khánh Hòa - thực phẩm dinh dưỡng trước khi mang bầu

Yến Sào Khánh Hòa – thực phẩm dinh dưỡng trước khi mang bầu

8. Yến Trắng sạch lông (tinh chế)

Yến Trắng Sạch Lông

9. Thố chưng Yến nhỏ: có 7gr Yến + đường + gừng + Thố chưng 

10. Yến Hũ chưng sẵn loại 15%, loại 100% – 0928 3030 38

Yến hũ chưng sẵn loại 15% Yến tự nhiên và 100% Yến tự nhiên

Yến hũ chưng sẵn loại 15% Yến tự nhiên và 100% Yến tự nhiên

Sending
User Review
5 (1 vote)

2 Comments

  1. Thái Thị Thanh Loan November 1, 2014
  2. Yen Sao Online November 1, 2014
  3. Pingback: Yến sào cho người bệnh July 31, 2015
  4. Pingback: Cập nhật GIỜ VÀNG July 31, 2015
  5. Pingback: Toàn cảnh Khai trương Showroom July 31, 2015
  6. Pingback: Chè Yến hạt sen July 31, 2015

Leave a Reply