Home / Chứng Nhận

Chứng Nhận

[caption id="attachment_1747" align="alignleft" width="800"] Giấy chứng nhận thành viên CLB Doanh nhân Việt Nam &
Kỷ niệm chương do Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp[/caption] [caption id="attachment_1748" align="alignleft" width="657"] Giấy chứng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng &
Giấy chứng nhận Nhà cung cấp Chất lượng năm 2012[/caption] [caption id="attachment_1746" align="alignleft" width="800"] Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm do Cục ATVS Thực Phẩm cấp &
Chứng nhận Yến sào An Nam đạt danh hiệu DN VIỆT NAM VÀNG[/caption] [caption id="attachment_1745" align="alignleft" width="1259"] Giấy chứng nhận sản phẩm Yến Sào An Nam là sản phẩm Yến sào cao cấp, sản phẩm uy tín vì sức khỏe cộng đồng do Bộ y tế cấp[/caption] [caption id="attachment_1744" align="alignleft" width="800"] Giấy chứng nhận sản phẩm Yến Sào An Nam là sản phẩm Yến sào cao cấp, sản phẩm uy tín vì sức khỏe cộng đồng do Bộ y tế cấp[/caption] [caption id="attachment_2273" align="alignleft" width="300"] Sản phẩm uy tín, chất lượng vì sức khỏe cộng đồng[/caption]

Thành Tích và Chứng nhận

Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành yến, Yến Sào An Nam luôn đặt chữ Tín lên hàng đầu. Yến Sào An Nam luôn nỗ lực hết mình để cải tiến sản phẩm, đặc biệt là về chất lượng ...

Read More »